X

VARAUSEHDOT

 • Alastaro Circuit / Resykli Oy toimii 1-luokan pohjavesi- ja vedenottamo alueella, jossa erittäin tarkat ympäristöä koskevat määräykset.

 • Mitään moottoriajoneuvoa ei saa pysäköidä hiekalle tai maanpäälisille alueille, vain asfaltille. Kilpailukaluston alla oltava aina nesteitä läpäisemätön suoja/pressu. Säätöjen määräämä, ei kevytpeite.

 • Radan vuokraaja on vastuussa ympäristöasioista ja valvoo sekä vaatii, että jokainen noudattaa näitä ohjeita.

 • Ratayhtiöllä on oikeus keskeyttää tai lopettaa tapahtuma, jos ympäristöasioita ei noudateta!!

 • Nestevuotoja ei maaperään sallita. Mahdolliset vuodot on siivottava välittömästi.

 • Polttoaineita ei saa säilyttää maassa, asfaltilla, ilman että ne sijoitettu esim. valuma-astiaan tai kaukaloon. Paras säilytys huolto/kuljetuskaluston sisällä. Tankatessa oltava joko tankkauskaukalo tai ajoneuvon alla pressu, suoja, jossa reunat. Pelkkä tavallinen pressu ei riitä tankatessa. Malli ”biltema” ja meidän teettämät pressut kelpaavat suoraan, niin tankkaus kuin huoltoalustaksi, koska niissä ketju/köysi reunus. Radalla myytävänä erikokoisia tankkauskaukaloita sekä pressuja, joissa reunassa ketju/köysi reunus.

 • Vuokraaja on vastuussa rata-alueen reuna- ja suoja-alueiden korjaamisesta, jos niitä vaurioitetaan pahoin ja useasti. Tahaton ulosajo ei ole korvauskelvollinen. Radan reunoilla olevat nurmikkoalueet toimivat ympäristölakien vaatimina imeytysalueina. Nurmialueilla ajo ehdottomasti kielletty.

 • Moottoriradan käyttöaikoja noudatettava tarkoin. Ajoneuvojen käyttö sallittu kello 20.00 asti.

 • Radan ja tai alueen vuokraaja on vastuussa kaikesta mitä alueen käyttäjät kyseisenä aikana tekee. Hän on siis vastuussa tapahtumaan osallistuvista henkilöistä. Vuokraajan on informoitava radan ja alueen käyttäjiä toimimaan varausohjeen ja radan käyttäytymisohjeen mukaiseen toimintaan.

 • Laskutamme varatun ajan etukäteen n. 2 kk ennen varattua päivää. Laskun tulee olla maksettu eräpäivään mennessä, eräpäivä 3 viikkoa ennen varattua-aikaa. Lasku on maksettava eräpäivään mennessä, jolloin varmistatte ja vahvistatte rata-aikanne. Jos ratamaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä varaus peruuntuu.

 • Kilpailuissa ja isommissa tapahtumissa laskutus tapahtuu jälkikäteen.

 • Peruutusten tulee tapahtua kirjallisesti. Jos peruutus tapahtuu maksun ja eräpäivän jälkeen rahoja ei palauteta takaisin.

 • Mikäli vahinkoa sattuu, on siitä ilmoitettava välittömästi tilaisuuden järjestäjälle, joka on velvollinen ilmoittamaan radan henkilökunnalle vahingosta. Ympäristö tai muista rata-alueelle tai kalustolle aiheutuvista vahingoista vastaa varaaja/vuokratun rata-ajan maksaja. Tilaisuuden vastuuhenkilö on ilmoitettava.

 • Moottorirata-alue luovutetaan takaisin kilpailun tai tapahtuman jälkeen aina siivottuna ja kaikki ratayhtiöltä tapahtumaan lainatut/vuokratut tavarat ja laitteet palautettuna takaisin oikeille paikoilleen.

 • Tilaisuuden järjestäjän/vuokraajan on huolehdittava, että alue tulee siivottua roskista ym. jätteistä tilaisuuden jälkeen, myös rata-alueen reunoille autoista ja tai renkaista irronneet osat. Ratayhtiö on oikeutettu laskuttamaan kaikista ylimääräisistä töistä, joita mahdollinen vuokraaja on jättänyt tekemättä sopimuksen mukaan.

 • Tupakointi vain merkityillä tupakointipaikoilla.

 • Jos tilaisuus on iso ja vieraita on odotettavissa paljon, on erikseen sovittava ratayhtiön henkilökunnan kanssa siivouksista ja wc:iden hoidosta, sekä mahdollisista sisätilojen käytöstä ja niistä kertyvistä kuluista, jotka on maksettava tilaisuuden jälkeen. Ratayhtiö voi tarvittaessa laskuttaa myös sähkö, jäte, ja jätevesikuluja, tästä asiasta sovitaan erikseen vuokraajan kanssa, tai se ilmoitetaan varauskaavakkeessa.

 • Rata-alueella yöpyminen kielletty ilman vuokraajan lupaa ja radan vuokrannut on vastuussa yövalvonnasta ja yöpyjistä aiheutuneista ongelmista, joten on myös korvausvelvollinen, jos kuluja aiheutuu.

 • Radan vuokraaja on velvollinen ottamaan yhteyttä paikkakunnan pelastusviranomaiseen ja sopia mahdollisista tilaisuudessa tarvittavista pelastus- ja kalustovaatimuksista. Ympäristö tai muista vahingoista vastaa varaaja. Päivystävä palopäällikkö, Pertti Kulmala, Loimaa puh. 050 4319 540 (pertti.kulmala@turku.fi)

 • Radan vuokraaja on velvollinen tekemään tarvittavat ilmoitukset elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta Loimaan seudun kansanterveystyön Ky:lle puh. 02 761 4424.

 • Radan vuokraaja on velvollinen ottamaan yhteyttä Loimaan poliisiin, jos tilaisuuteen tarvitaan huvilupa (esim. tilaisuudessa käytössä kovaääniset, lipunmyynti tai musiikki) Loimaan poliisi/lupapalvelut 02 7605 7221.

AJAMINEN ALUEELLA TAPAHTUU KULJETTAJAN TAI VARAAJAN OMALLA VASTUULLA. ALASTARO CIRCUIT / RESYKLI EI OTA VASTUUTA KULJETTAJIEN, HUOLTAJIEN, KATSELIJOIDEN, AJONEUVOJEN JNE. MAHDOLLISISTA VAHINGOISTA. SUURIN SALLITTU NOPEUS VARIKKO-ALUEILLA 20 KM/H.

RATA-ALUEELLA ILMAN LUPAA AJAMINEN KIELLETTY! ALUEELLA KAMERAVALVONTA!

Ratayhtiö pidättää oikeuden ajattaa omia ajoelämyksiä sekä kyydityksiä myös varauksien aikana. Näistä sovitaan aina vuokraajan kanssa ja ne toteutetaan niin, ettei niistä aiheudu kohtuutonta haittaa vuokraajalle.

MAJOITUSYHTEYSTIEDOTIN ENGLISHVERKKOKAUPPA
0

YHTEYSTIEDOT

Ajoaika radallemme Turusta 45 minuuttia, Tampereelta 1 tunti ja Helsingistä 2:15 tuntia. Sijaitsemme Varsinais-Suomen Virttaalla, kantatien 41 (Tampere – Nokia – Aura – Turku) ja maantien 213 (Loimaa – Alastaro – Virttaa – Säkylä) varrella.

KÄYNTI- & POSTIOSOITE

KÄYNTI- & POSTIOSOITE
Alastaro Circuit / Resykli Oy
Jarno Saarisentie
32560 Virttaa

MOOTTORIRADAN ASIOISTA VASTAA

ALASTARO DRIVING EXPERIENCE / AJOELÄMYKSET

Kiitos! Viestisi on lähetetty.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Yhteistyössä